Samenkomsten

Sabbat

Iedere sabbat (zaterdag) vanaf 11 uur is er een samenkomst (zaal open om 10:00 uur, zie uitleg)

Bijbelstudie

Iedere dinsdagavond van 21.00-22.00 uur, vertellen we uit de bijbel over JEZUS. Klik hier voor bijbelstudies die we hebben gedaan.

Bijbelse feesten

Op de gezette tijden vieren wij de Bijbelse feesten, hou de agenda in de gaten.

Adres

Boerderij Jezus redt

A.M.A. van Langeraadweg 7

3381LB Giessenburg

Uitleg samenkomsten

We geloven gerechtvaardigd te worden uit genade,  alleen door geloof in Jezus Christus (de Messias)  en niet door het houden van  de Wet. Dit betekent niet dat we wetteloos leven, want de wet van Jezus stijgt de Wet van het Oude testament ver te boven.

“Wat is het dan, broeders?  Wanneer gij samenkomt, een ieder van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting”  (1Kor.14:26; Ef.4:29)

We willen de nadruk op het laatste stuk van het vers leggen : eerst tot Eer van God, maar ook tot stichting!  Omdat we samen willen komen zonder  vaste structuren, zal dit wel even wennen voor je zijn, want de meesten  zijn, soms jarenlang, volgens een vast patroon samengekomen.  B.v.  groet, zingen, collecte, preek, gebed,  zegen of iets dergelijks . Samenkomsten of kerken waar nauwelijks inbreng mogelijk is.

Maar iedereen die onze samenkomst bezoekt, mag wat delen over wat JEZUS in zijn of haar leven doet of geeft, tot stichting van elkaar!

Omdat we willen samenkomen zoals de Bijbel  voorschrijft is het eenvoudigste om te zeggen: We komen samen zoals de Bijbel het voorschrijft, maar ondanks dat vrijwel alle gelovigen dit zullen beamen, zitten we in de praktijk met vele verschillende kerken/samenkomsten. Om  discussie te voorkomen noemen we daarom enkele regels.

De enige reden om met elkaar regels af te spreken (uiteraard gebaseerd op de Bijbel) zoals al is gezegd, is om te voorkomen dat er discussie ontstaat. Het is goed om de Heilige Geest onze samenkomst te laten leiden en alles wat gebeurt moet getoetst worden aan de Bijbel (ITess.5:22),  Die altijd het laatste woord heeft.

Bekering ( Jezus aannemen) wordt gevolgd door de doop door onderdompeling (Hand.2:38). We belijden de doop in de Heilige Geest, die vaak gepaard gaat met “tongentaal” en/of het groot maken van God. (Hand. 10:45  en 11:15,16 en 19:6)

We willen de Bijbelse feesten vieren op de Bijbelse tijden, in de wetenschap dat ze allemaal vervuld zijn/worden  in JEZUS. Als rustdag vieren we de sabbat (zaterdag of 7e dag van de week) (Gen. 2:2,3) die is door God ingesteld en nooit afgeschaft.

Binnen de  (wereldwijde) gemeente zijn bedieningen: God heeft de mensen een verschillende plaats toegewezen in de gemeente: ten eerste zijn er apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren; vervolgens mensen die wonderen kunnen doen of die de gave hebben om zieken te genezen; er zijn anderen die hulpverlenen, weer anderen die leiding geven, en mensen die spreken in vreemde klanken.  (I  Kor.12:28). Ook herders en evangelisten worden genoemd. (Ef.4:11).

Elke samenkomst willen we het sterven van Jezus gedenken, door met alle (volwassen) gedoopte  broeders en zusters,  het “avondmaal” te gebruiken (1Kor.11: 26) . Geen kinderen nemen hier aan deel.

In de samenkomst willen we met elkaar zingen (Kol.3:16),  danken (Ef. 5:19),  bidden (Ef. 6:18; I Tess. 5:17)) en delen (Kol.3:16). Alleen de broeders mogen leren (met ongedekt hoofd;  I Kor.11:4, 34 en 35)  en  uitleg geven.  De zusters mogen profeteren en bidden (met gedekt hoofd;  IKor.11:5)

Voor babies en kleine kinderen die lawaai maken, zijn er aparte ruimtes waar,  onder toezicht van oudere kinderen en/of  moeder(s), andere dingen kunnen worden gedaan, zodat we elkaar in de samenkomst kunnen verstaan. Het beste is dat kinderen in de samenkomst blijven, zodat ze van kleins af aan meebeleven wie Jezus voor ons is en wat ons samenbindt.

We willen  sociale contacten bevorderen (Rom.12:13-18)  in deze steeds individualistischer wordende maatschappij, wat ook in de samenkomsten doordringt. De zaal gaat open om  10 uur. Wie wil kan gaan evangeliseren of tot  11.00 uur wat  drinken en bij  praten. Daarna is er gelegenheid om met elkaar te zingen, te bidden en te delen. Om ca. 13.00 uur (afhankelijk van wat er allemaal gebeurt) eten we dan wat met elkaar. Daarna is er tijd om na te praten of te gaan evangeliseren. (I Kor.1:23)

Print Friendly, PDF & Email