In veel kerken en kringen is de vraag actueel. Is de zondag wel de bijbelse rustdag?

In de bijbel zul je tevergeefs zoeken en nergens  vinden dat de zondag de plaats van de sabbat heeft ingenomen. De  Kerk heeft dit op eigen gezag en met foute motieven gedaan. Soms is het antwoord: Jezus is opgestaan op zondag, maar er staat alleen dat het graf leeg was, misschien is Hij op wel op  Sabbat opgestaan?

Op het internet (als je een computer hebt google je bv naar “ Sunday  321 Constantine” ) kun je precies vinden hoe de zondag als rustdag is ontstaan. Je zult je ogen niet geloven… Google ook naar “Laodicea canons 364” waar staat:

Tijdens HET  CONCILIE VAN  LAODICEA IN PHRYGIA PACATIANA IN  HET JAAR 364, werd door de  Kerk  besloten  in  CANON XXIX.: “Christenen moeten geen joodse gewoonten overnemen, door te rusten op de sabbat, maar moeten werken op die dag en in plaats daarvan de dag des Heeren (de zondag) eren en als ze kunnen,  rusten als christenen. Maar als enigen gevonden worden joodse gewoonten over te nemen, zullen ze verbannen zijn van Christus”

Wil je deze antisemitische zondag als rustdag houden?  Wat zegt de Bijbel:

De Sabbat is ingesteld door God bij de Schepping en blijft  tot het einde der tijden.

Het verleden:

Genesis 2: vers 2, 3. De door God Zelf ingestelde sabbat is voor alle mensen.  Gen.26:5 Abraham hield alle inzettingen (dus ook de sabbat)

Jesaja 56 vers 6:  De sabbat is ook voor de vreemdeling die zich tot God bekeert.

JEZUS is Heer van  sabbat (Matt. 12:8, Mark. 2:28, Luk. 6:5) niet van zondag

De toekomst:

Jesaja 66:23   en  Mattheus 24:20.

Als de sabbat er in verleden en toekomst is, hoe kan die dan in de tussentijd verdwenen zijn?

Op welke dagen kwamen de eerste gemeenten  samen ?

Op de sabbat:

Hd.13:14, 27,  42 , 44  in Antiochie,  Hd. 16:13  in Filippi, Hd. 17:2 in Tessalonika en Hd. 18:4 in Korinte

Wat doe jij?  God gehoorzamen of menselijke inzettingen??

Vragen: bel 0633954055  Bijbelstudie iedere dinsdagavond van 21.00-22.00 uur onder het JEZUS REDT dak aan de A.M.A. van Langeraadweg 7 , Giessenburg

Print Friendly, PDF & Email