Wat leert Gods woord, de Bijbel, over dopen?

Als gelovige wil je de HEERE JEZUS in alles volgen.

Hij ging ons voor en werd niet als baby besprengd  (wel besneden) maar toen Hij Zijn Weg begon werd Hij gedoopt: Matth. 3:16  (Mark.1:9; Luk.3:21; Joh.1:31)

Nadat Jezus (die besneden was) gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water (doop door onderdompeling) en Hij zag de Geest van God als een duif op zich komen.

Jezus Zijn doop en Zijn sterven zijn zo belangrijk dat alle  evangelisten het  beschrijven.

Dan komt de zendingsopdracht (Matth. 28:19  en Mark.16:16)

Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal Zalig worden.

Hand.2:38  Bekeer U en laat  ieder van U gedoopt worden in de naam van Jezus Christus.

Hand.2:41 Zij dan die Zijn Woord  met vreugde aannamen werden gedoopt.

Hand.8: 12   maar toen zij geloofden,  werden  ze gedoopt

Hand. 8 :37:Als U met geheel uw hart geloofd,….  mag U gedoopt worden

Hand.16: 15  en toen Lydia gedoopt was,…… dat ik de Heere geloof,………

Hand.16: 33,34  de gevangenbewaarder werd gedoopt…. dat hij tot het geloof in God……

Hand. 18:8  Crispus kwam tot geloof en die hem  hoorden geloofden en werden  gedoopt

Hand. 22:16 En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen,

Alleen op grond van geloof in Jezus de Christus (de Messias) wordt er gedoopt !!

Rom.6:3 of weet gij niet, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Col.2:12: Zijnde met Hem begraven in de doop, in welke (doop) je ook opgewekt bent door het geloof…..

De dopeling sterft met Jezus!! Gebeurt dat bij de baby besprenging??

1 Petr.3:21. De doop is een vraag van een goed geweten voor God. Een baby heeft  nog geen geweten.

De babybesprenging werd ingevoerd door de Roomse kerk (later overgenomen door de protestantse kerken),  om zoveel mogelijk leden te krijgen en mensen aan zich te binden. De  onderdompeling hebben ze ingeruild voor de besprenging, omdat onderdompelen van baby’s natuurlijk problemen zou geven. . Er werd/wordt uitgelegd dat de babybesprenkeling  i.p.v. de besnijdenis  gekomen  is. Dit staat nergens in de bijbel !!

Wees God meer gehoorzaam dan mensen of menselijke inzettingen en laat U door onderdompeling dopen en U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Die geeft de zekerheid van je eeuwig behoud (Ef.1:13).

Wij zijn bereid je (in de rivier)  te dopen,  bel ons gerust  (06-33954055)

Bijbelstudie elke dinsdagavond  aan de  Langeraadweg 7, te Giessenburg  (boerderij met JEZUS REDT  op het dak)  van 21.00-22.00 uur.  Loop gerust eens binnen!!  We houden van mensen.

Print Friendly, PDF & Email