Alle evangelisten spreken over de doop in de Heilige Geest: Matt.3:11 (Mark.1:8; Luk.3:16; Joh.1:33)   Die (Jezus) zal U met de Heilige Geest dopen.

Jezus zegt (Hd.1:5) maar U zult met de Heilige Geest gedoopt worden

Mark13: 11   want U bent het niet de spreekt maar de Heilige Geest

Mark.16:17 …met nieuwe tongen zullen zij spreken.

Hd.2:37,38  Wat moeten we doen mannen broeders?

Het antwoord van Petrus: ieder van U laat zich dopen…. en U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Hd.4:8  toen zei Petrus vervuld met de Heilige Geest.

Hd.4:31 en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.

Hd.9:17 en met de Heilige Geest vervuld zou worden.

Hd.13:24 en de discipelen werden vervuld met de Heilige Geest

Wie krijgen de Heilige Geest?

Hd. 5:32   … de Heilige Geest die God hen gegeven heeft die Hem gehoorzaam zijn

Het ontvangen van de Heilige Geest was zichtbaar en hoorbaar.

Hd.8: 15-18.  …en zij ontvingen de Heilige Geest. En Simon zag dat door de handoplegging van de apostelen de Geest werd gegeven.

Wat is de gave van de heilige Geest?

Hd.10:45 (en Hd.11:15,16).  … dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.

Hd. 19:6  En toen Paulus hun de handen oplegde. Kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.

Hoe gaan we er mee om?

I Cor.14:27-28 . indien er in tongen spreken, ieder op zijn beurt, …. Is er geen uitleger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken.

Wat is  het gevolg van het gedoopt zijn in de Heilige Geest?

Ef.1:13,14  U bent verzegeld geworden met de Heilige Geest. Die is het onderpand van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn Heerlijkheid.

I Petr.1:12 Het Evangelie (blijde boodschap) wordt verkondigd door de Heilige Geest

Iedere dinsdagavond van 21.00-22.00 uur bijbelstudie, adres Langeraadweg 7, 3381LB Giessenburg. U bent hartelijk welkom (vragen?  bel 0633954055)

Print Friendly, PDF & Email