Bijbelstudie

Op deze pagina vind u allerlei bijbelstudies over onderwerpen die de afgelopen jaren voorbij kwamen. We delen ze graag met u!

Verslaving

Wat zegt de Bijbel over verslavingen? Rom. 8:15 zegt: “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” Voordat je ergens verslaafd aan raakt...

Lees meer

Vrijgezel blijven of trouwen

Veel trouwdiensten (opmerkelijk genoeg niks over te vinden in de bijbel) staan in het teken van het ultieme gebeuren, dat het eindelijk zover is. Eindelijk komen broeder en zuster tot het hoogste doel: het huwelijk. Maar is dat wel zo? er worden prachtige teksten uit...

Lees meer

Sabbat of zondag

In veel kerken en kringen is de vraag actueel. Is de zondag wel de bijbelse rustdag? In de bijbel zul je tevergeefs zoeken en nergens  vinden dat de zondag de plaats van de sabbat heeft ingenomen. De  Kerk heeft dit op eigen gezag en met foute motieven gedaan. Soms is...

Lees meer

Doop in de Heilige Geest

Alle evangelisten spreken over de doop in de Heilige Geest: Matt.3:11 (Mark.1:8; Luk.3:16; Joh.1:33)   Die (Jezus) zal U met de Heilige Geest dopen. Jezus zegt (Hd.1:5) maar U zult met de Heilige Geest gedoopt worden Mark13: 11   want U bent het niet de spreekt maar...

Lees meer

Geloofsdoop

Geloofsdoop, twee woorden, geloof en doop, komen in dit woord samen. Deze twee zijn ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is onmogelijk om zonder geloof iets van de kracht en betekenis van de onderdompeling te ervaren of begrijpen. Onderdompeling, dat is wat er...

Lees meer

Dopen

Wat leert Gods woord, de Bijbel, over dopen? Als gelovige wil je de HEERE JEZUS in alles volgen. Hij ging ons voor en werd niet als baby besprengd  (wel besneden) maar toen Hij Zijn Weg begon werd Hij gedoopt: Matth. 3:16  (Mark.1:9; Luk.3:21; Joh.1:31) Nadat Jezus...

Lees meer

Bekering

Kan een mens zich bekeren of niet? WAT WIL GOD?  Het antwoord geeft de bijbel 1TIM.2:4 GOD Onze Zaligmaker, Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der Waarheid komen 2PETR.3:9 De HEERE vertraagt de belofte niet, maar is lankmoedig over ons, niet...

Lees meer

Wet van Jezus

JEZUS zegt (Joh.15:14 )  “jullie zijn Mijn Vrienden, als je doet wat Ik jullie zeg” en (Luk.6:46); “Waarom noem je Mij Here Here, en doet niet wat ik je zeg? Heiliging is noodzaak (2Kor.5:10; Matt.25:32). Oordeel komt (Rom.10:14; Matth.16:27; Rom.2:6; 1Kor.3:8) Heb...

Lees meer

Messiaanse profetieën

Dit is een lijst met profetieën in de Joodse schriften (het oude testament) over de HEERE JEZUS CHRISTUS(1) Neem de tijd om het biddend te lezen en te toetsen. Ondanks grote zorgvuldigheid kunnen er fouten in dit artikel geslopen zijn, voel je vrij deze te melden. Dat...

Lees meer
Print Friendly, PDF & Email