Missie, visie en doelen 

                                                           Beluister hier het Jezus redt lied!

Document Wet van Jezus    Document   Jezus redt samenkomst
Document Bekering   Document Dopen   Document Geloofsdoop   Document Doop in de Geest
Document Sabbat of zondag?  Document vrijgezel blijven of trouwen

 week van  29 mei

Tekst van de week:  "Wie overwint, hem zal ik (JEZUS) met Mij te zitten op Mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader (GOD) op Zijn troon  (Openbaring 3:21)

  BIJBELSTUDIE .Afgelopen dinsdag sprak Johan Schep over het slot van Handelingen (nalezen) . a.s. dinsdagavond om 9 uur. spreekt Johan Shep over de  jeugd van David

Agenda: wil je mee lopen met de Mars voor JEZUS? de derde Mars in  Middelburg is gelopen. we waren met zo'n 30 mensen!! De Middelburgse broeders en zusters vonden het waarschijnlijk te heet..... 4 Juni gaan we naar UTRECHT en starten op het Moreelse park.   Aanvang 15 uur. Daarna elke week in een andere provincie. Waar:  (klik)

elke dinsdag,  donderdag en vrijdag rijdt de evangelisatiebus. Vertrekpunt Boerderij JEZUS REDT aan de Langeraadweg 7, in Giessenburg om 9 uur .  Wil je mee?  welkom!   waarheen ? :   kijk 

 sabbat (28 mei) 11.00 uur  Samenkomst.   Stuurman  Wim (vrij ondewerp) 

  19 Juni Wekenfeest (Pinksteren)

 17-19 juni  gemeenteweekend in Maarn

 

Tekst op je auto om heel veel mensen te bereiken? Laat maar weten (info@jezusleeft.nl) en we regelen het.

Wil je ook plakken laat maar weten hoeveel posters je wil. ALLEEN plakken waar het mag ! Hou hier echt rekening mee want er komen regelmatig klachten binnen.

 

Wil je ook gehoorzamen aan de grote opdracht van JEZUS om een visser van mensen te worden? bel 0633954055 en ga eens mee de straat op. of kijk eens op: www.vvm.nu

 


WAAROM heb je redding nodig?

OMDAT JE VERLOREN GAAT, ALS JE NIET GERED WORDT DOOR JEZUS. In HEM biedt God de mensheid GENADE aan!

Het gaat in de wereld en in de Bijbel maar om ÉÉN Persoon.

In het oude testament (de Tenach) om de verborgen Messias.
In het nieuwe testament om de geopenbaarde Messias.

Hij heeft vele namen: Messias, Jeshua, Isa, Jesu, Jezus, God van Israel, Schepper, Christus, Koning van de Joden, Zoon van God, enz.

 

line
item

 

WIE is nou deze PERSOON?

Hij is het Beeld van de Onzichtbare (Exodus 33:20) God (2 Korinte 4:4).

Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon  heeft Hem ons doen zien en kennen (Johannes 1:18).

Want het behaagde de hele Volheid (Godheid) in Hem (Jezus) te wonen (Kolossensen 1:19 en 2:9).

In Hem is alles geschapen (Kolossensen 1:16 | Johannes 1:3,10 | 1 Korinte 8:6 | Hebreen 1:2

Hij is voor alle dingen (Kolossensen 1:17 | Johannes 1:1 en 8:58)
Voor Abraham werd "ben Ik" staat er letterlijk; net als in Exodus 3:14 waar Hij zich ook de "Ik ben" noemt.

Het oude testament gaat altijd over de belofte van de Messias, van JEZUS: zie ook :JEZUS in het OT

Genesis 3:15 het Zaad van de vrouw is enkelvoud en is de Messias.
Genesis 18:22 Abraham heeft Hem gezien Jezus, de Messias.
Genesis 21:12 uit Isaac komt het Zaad (enkelvoud), dat is de Messias.
Genesis 22:8 God zorgt zelf voor het brandoffer, dat is de Messias.
Jesaja 53 daar gaat het over de Messias.
Het nieuwe Testament gaat over het leven van de Messias.

 

line
item

 

WAAROM ?

Om door Hem, Jezus, alle dingen tot Zichzelf (GOD) te verzoenen, door vrede te maken door het Bloed van het kruis. (Kolossensen 1:20).
Zijn offer aan het kruis verzoende de wereld met GOD. Verlost de mensheid van het zondenprobleem.
Door Zijn genade gerechtvaardigd (Titus 3:7 | Romeinen 3:24).
Hoe? Door de zonden te vergeven (Kolossensen 1:14).

 

line
item

 

VOOR WIE ?

Voor alle mensen die in JEZUS en zijn verlossingswerk (gekruisigd gestorven en opgestaan) geloven. 1TIM.2:4 GOD, “Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der Waarheid komen”

 

 

line
item

 

MET WELK DOEL ?

Om ons heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor Zich te stellen. Om God te eren in ons leven, Zijn Beeld te dragen, om Zijn liefde te verspreiden en om erfgenamen te worden van het eeuwige LEVEN (Titus 3:7).

NIET om wettisch te gaan leven, want de wet was gekomen om besef van zonden te geven.
De wet is daarnaast (als bijzaak, naast een hoofdzaak) gekomen (Romeinen 5:20) om de zonden te onderstrepen (Galaten 3:19).
Helaas maakt religie (Islam, Judaisme, Rooms en Orthodox Katholicisme, Gereformeerd protestantisme) de wet tot hoofdzaak en het genadeverbond, dus JEZUS, tot bijzaak.

 

line

 

"Jezus redt" op het dak info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-%22Jezus_redt%22

GELOOF JE DAT JE REDDING NODIG HEBT?

Geef je leven aan JEZUS!!

Je kunt bellen 0633954055 of mailen joop@jacvo.nl

Laat je dopen en zoek andere gelovigen op.

links:
www.jezusleeft.nl.
JEZUS in het oude testament

Wat een Schepper: www.creabel.org

 

Iedere sabbat (zaterdag) vanaf 11 uur samenkomst onder het dak van JEZUS REDT aan de A.M.A. van Langeraadweg 7 in Giessenburg 0633954055

Iedere dinsdagavond, aan de A.M.A. van Langeraadweg 7 in Giessenburg van 21.00-22.00 uur, vertellen we uit de bijbel over JEZUS.

 

Jezus redt nu regenboog